درباره ما

این مرکز تحقیقات با تلاش واحد دندانپزشکی در سال 1393 شروع به فعالیت نموده و به صورت یک مرکز مستقل در محل دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران تاسیس گردیده است.
برنامه های استراتژیک این مرکز شامل موارد زیر است:
پژوهش
از مهم ترين فعاليت هاي مرکز، بررسي کارشناسي و تصويب طرح هاي پژوهشي و ايجاد بستر مناسب جهت مجريان طرح هاي تحقيقاتي پژوهشي مي باشد. اين مرکز با تشکيل کميته هاي علمي و کمک از افراد متخصص فعاليت هاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد.
آموزش
برگزاري سمينارها و همايش هاي داخلي و بين المللي جهت انتقال نتايج پژوهش در حيطه علم مواد دندانی
برگزاري دوره هاي بازآموزي
تسهيل تلفيق فعاليت هاي آموزشي – درماني با پژوهش
همکاري
ساماندهي تشکيلات و فرآيندهاي مرکز
توافق با ذينفع هاي در مورد اولويت هاي پژوهشي و سوق دادن فعاليت هاي پژوهشي مرکز در اين جهت
جذب منابع ملي و بين المللي (اعم از منابع مالي و انساني)
همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و آموزشي ساير کشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران
همکاري با مديران و سياستگزاران ارائه خدمات سلامت جهت کسب حمايت در انجام پژوهش
اطلاعات و ارتباطات
برگزاري سمينارها علمي – پژوهشي داخلي و بين المللي
تقويت ارتباطات علمي – پژوهشي با دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي داخل و خارج از کشور
ايجاد انگيزه

کارگاه های آموزشی

  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  •  
    s01

عضویت در خبر نامه

عضـویت در خبرنامه مرکز تحقیقات مواد دندانی واحد دنـدانپزشکی

ارتباط با مرکز تحقیقات

تهران - خیابان پاسداران - نیستان دهم - واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان شماره 2 ، مرکز تحقیقات مواد دندانی