تشکیل شورای عالی مرکز

تشکیل شورای عالی مرکز و برگزاری نخستین جلسه شورا با حضور اعضای زیر:

دکتر بهنام خسروانی فرد

دکتر هنگامه بختیار

دکتر عباس دلورانی

دکتر عزت اله جلالیان

دکتر هاله حشمت

دکتر مریم حوری زاد

dmc023

کارگاه های آموزشی

  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  •  
    s01

عضویت در خبر نامه

عضـویت در خبرنامه مرکز تحقیقات مواد دندانی واحد دنـدانپزشکی

ارتباط با مرکز تحقیقات

تهران - خیابان پاسداران - نیستان دهم - واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان شماره 2 ، مرکز تحقیقات مواد دندانی