کارگاه های آموزشی

 1 - کارگاه آموزش قدم به قدم رفرنس نویسی با نرم افزار EndNote

تعداد: 40 نفر محل: مرکز کامپیوتر    
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
محل ثبت نام: بخش اندو خانم قجاوند


2 - کارگاه آموزش قدم به قدم بلیچینگ

تعداد: 40 نفر محل: سالن کنفرانس
هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان
محل ثبت نام: بخش اندو خانم قجاوند


3 - کارگاه دو روزه آموزش قدم به قدم پرسلن لمینیت ونیر

تعداد: 40 نفر محل: سالن کنفرانس
هزینه ثبت نام: 300 هزار تومان
محل ثبت نام: بخش اندو خانم قجاوند


4 - کارگاه دو روزه آموزش قدم به قدم اندودانتیکس نوین

تعداد: 40 نفر
محل: سالن کنفرانس
هزینه ثبت نام: 300 هزار تومان
محل ثبت نام: بخش اندو خانم قجاوند


 5 - کارگاه یک روزه انواع باندینگ و کامپوزیت

تعداد: 40 نفر
محل: سالن کنفرانس
هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان
محل ثبت نام: بخش اندو خانم قجاوند


6 - کارگاه یک روزه انواع سرامیک ها از طرح درمان تا سمنتیگ

تعداد: 40 نفر
محل: سالن کنفرانس
هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان
محل ثبت نام: بخش اندو خانم قجاوند


 

 

 

 

 

کارگاه های آموزشی

  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  •  
    s01

عضویت در خبر نامه

عضـویت در خبرنامه مرکز تحقیقات مواد دندانی واحد دنـدانپزشکی

ارتباط با مرکز تحقیقات

تهران - خیابان پاسداران - نیستان دهم - واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان شماره 2 ، مرکز تحقیقات مواد دندانی